Za kolik ?

Ceny nastavuji na míru Vaší organizaci. Jsou připůsobeny rozsahu aplikací, předpokládané práce, objemu dat ale hlavně i Vašim možnostem.
Napište mi sami jakou cenu si představujete.
Důležitým prvkem je neustálý servis v rámci měsíčních poplatků. Zde je placena práce administrátora, na kterou si již nemusíte najímat dalšího specializovaného zaměstnance, a tím ve finále velmi ušetříte celý měsíční plat.
Odstranění chyb a technická podpora je samozřejmě zdarma.