Evidence pro Azylové Domy

Nabízím kompletní Informační Systém pro Azyláky. Důležité je, že se nejedná pouze o prodej aplikace, ale o její celkovou údržbu, správu databáze, aktualizace, tvorbu záloh a poradenství. Níže na stránce jsou obrázky z evidence.

 

Webové stránky s redakčním systémem k Evidenci Azylák zdarma.

 

Kompletní databáze pro Azylák

Nyní pracuji na novém programu IS Azylák pro azylové domy.
*Popis je v přípravě.