15.02.2007 12:00
Došlo k zajímavé upravě docházky zaměstnanců v aplikaci IS NZDM.  Zaměstnanci nyní evidují docházku provázaně s jejich přihlašovacím jménem. Mají tedy předvyplněny osobní údaje. Dále v seznamu docházky vidí přehledně svou docházku pro celý měsíc. V případě potřeby náhledu na docházku všech zaměstnanců slouží týdenní grafický rozvrh hodin.